Distributører i Spanien

3 skridt til det spanske marked – det fjerde vil I vide, hvor I skal sætte

1) Liste med distributører/forhanldere i Spanien
Få komplet liste med virksomheder i Spanien, der matcher jeres kundepotentiale.

2) Oversættelse til Spansk
Jeres materiale oversættes til spansk – fx:
- præsentation
- hjemmeside
- teknisk dokumentation
- prisliste
- flyers
- tilbud
- standardmails

3) Kontakt til de spanske virksomheder
Efter jeres evaluering af listen (trin 1) aftaler vi kontaktstrategi, og jeg tager indledende kontakt til virksomhederne pr. telefon og mails. Formål med kontakten kan være at:
- åbne dialog
- få kontaktperson
- arrangere møder
- få info om markedet
- indlede salget

………………………………………………………………………….

Gennemsigtighed
I modtager løbende modtager detaljeret oversigt over søgningernes sammensætning:
- metoder
- medier
- resultater

Konkurrenceklausul og eksklusiv rettighed
Vi kan inddrage konkurrenceklausul, hvormed jeg efterfølgende ikke kan arbejde for konkurrerende virksomheder. I har eksklusiv rettighed over al materialet.

I sparer tid
At trænge igennem til beslutningstager i spansk virksomhed er ofte relativt tidskrævende. Ligeledes kan sprogbarrierer forlænge processen. I sparer altså tid ved, at jeg foretager dette indledende arbejde for jer.

Langsigtet salgsaftale
Efter gennemførsel af de 3 trin kan vi vurderer, om der er grundlag for, at jeg fortsætter med salget for jer i Spanien. Aflønning kan ske på baggrund af salgsprovision. Mere info på ‘Jeg sælger…’

Jeg leverer – I betaler
Som for samtlige ydelser hos Contacto.dk leverer jeg materialet forud for betaling.

Ring for tilbud på +34 616 71 29 85
eller mail: carsten@contacto.dk

Comments are closed.