Contacto.dk lige nu

Contacto.dk – lige nu

Efterspørgslen efter opgaver inden for Data analyse, Data Science, Big Data, matematisk statistik og programmering har været konstant stigende. Jeg har således nyligt etableret den freelance konsulent virksomhed: dataZ4s.com (web på vej)…

… men blev pludseligt forfremmet til ‘fuldtidsfar’ for vores datter, idet vi søger en anden form for uddannelse end den, der er til rådighed i Malaga. Satte mit selv-studie på hold, og var sammen med vores datter… en af de hårdeste og mest lærerige stillinger, jeg har haft. Ud af det er i mellemtiden også kommet mit startup-projekt, ’malaga hills’ – free2learn…

 

Startup projekt for åbning af nutidig og demokratisk friskole i Malaga

 

malaga-hills_free2learn- Sprog: Spansk og engelsk
- Beskrivelse:Friskole/ -sted for børn, unge og deres familier. Et svar til World Economic Forums undersøgelse af verdens ‘Top 371′ virksomheder… hvilke evner efterspørges nu og i fremtiden af arbejdsmarkedet. Motiveret af mine to børn, af børn i verden, af ønsket for en (endnu bedre) fremtid for mennesket. Engelsk og spansk online pdf versioner.

- Eget startup projekt: Motiveret af mine to børn, af børn i verden, af ønsket for en (endnu bedre) fremtid for mennesket.

 

 

 

Startup projekt af dataZ4s.com – Matematisk Statistisk Data Analyse

dataz4s-com_statistical-data-analysis- Sprog: Engelsk (spansk version ultimo 2019)
- Beskrivelse: Stadigt stigende efterspørgsel på opgaver relateret til big data og dataanlyse og forkærligheden for matematisk statistik fik mig til at genopfrsike mit studie. Via selvstudie befinder jeg mig pt. omkring BSc-MSc niveau og forventer til april 2019 at tilbyde ydelserne. Udviklet min egen web, dataZ4s.com
- Eget startup projekt: Eget startup projekt baseret på teoretisk og praktisk erfaring og selvstudie.

 

 

 

Samtlige opgaver relateret til data-relaterede emner lagt under dataZ4s.com.

dataZ4s.com overordnet:

Services:
-    Matematisk og statistisk modeller
-    Matematisk og statistisk analyse
-    Statistiske beregninger generelt
-    Statistisk programmering
-    Interaktive web applikationer
-    Dynamisk rapport generering
-    Data visualisering
-    Data read mellem RStudio, SAS, Spss, Stata, etc.
-    Web scraping (ekstrakt af data fra internettet)
-    Data read mellem forskellige filtyper

Programmering:
-    RStudio programming language for data science
-    Python
-    VBA
-    SQL
-    Excel Data Analysis

Emner:
-    Programmering i R for Data Science
-    Regressionsanalyser (lineær, ikke-lineær, logisk, multinomial, etc.)
-    Beregning af styrke og stikprøvestørrelse
-    Konfidensintervaller
-    Hypotesetest
-    Chi-Square tests (Goodness of fit, etc.),
-    En- og to-vejs ANOVA
-    Bayesian statistik
-    Sandsynlighedsfordelinger (Normal, Student’s t, Binomial, Negative binomial, Poisson, Geometrical, Hyper geometrical, Exponential, Multinomial, Sampling, Chi-square and f-distributions)

R pakker:
R er det mest anvendte open source software blandt data scientists. Jeg arbejder med bl.a. følgende R pakker:
-    ggplot2
-    rmarkdown
-    rShiny
-    tidyr
-    knitr
-    Haven
-    readr

Comments are closed.