Contacto.dk lige nu

Contacto.dk – lige nu

Efterspørgslen efter opgaver inden for Data analyse, Data Science, Big Data, matematisk statistik og programmering har været konstant stigende. Jeg har således nyligt etableret den freelance konsulent virksomhed: dataZ4s.com (web på vej).

Således er samtlige opgaver relateret til data-relaterede emner lagt under dataZ4s.com.

dataZ4s.com overordnet:

Services:
-    Matematisk og statistisk modeller
-    Matematisk og statistisk analyse
-    Statistiske beregninger generelt
-    Statistisk programmering
-    Interaktive web applikationer
-    Dynamisk rapport generering
-    Data visualisering
-    Data read mellem RStudio, SAS, Spss, Stata, etc.
-    Web scraping (ekstrakt af data fra internettet)
-    Data read mellem forskellige filtyper

Programmering:
-    RStudio programming language for data science
-    Python
-    VBA
-    SQL
-    Excel Data Analysis

Emner:
-    Programmering i R for Data Science
-    Regressionsanalyser (lineær, ikke-lineær, logisk, multinomial, etc.)
-    Beregning af styrke og stikprøvestørrelse
-    Konfidensintervaller
-    Hypotesetest
-    Chi-Square tests (Goodness of fit, etc.),
-    En- og to-vejs ANOVA
-    Bayesian statistik
-    Sandsynlighedsfordelinger (Normal, Student’s t, Binomial, Negative binomial, Poisson, Geometrical, Hyper geometrical, Exponential, Multinomial, Sampling, Chi-square and f-distributions)

R pakker:
R er det mest anvendte open source software blandt data scientists. Jeg arbejder med bl.a. følgende R pakker:
-    ggplot2
-    rmarkdown
-    rShiny
-    tidyr
-    knitr
-    Haven
-    readr

Comments are closed.